Tiimin tärkeys korostui uusissa aluissa – Julkkarit vol 2

Vietimme avoimia julkkareita 24.8.2023 aiheesta ja kirjasta kiinnostuneiden kanssa. Eri näkökulmat ja keskustelut eri tilanteissa ja eri rooleissa olevien ihmisten kesken täyttivät Teatteri Baarin aamuvarhaisella. Tunnelma, upottavat sohvat ja upea aamiainen virittivät tilaisuudelle inspiroivan ja läheisen tunnelman. Teeman tärkeys tuli vahvasti esille sekä ihmisten puheenvuoroissa että halussa kommentoida.

Avasimme keskustelua kirjoitusprosessin aikana kiteytyneiden myyttien kautta. Ensinnäkin uusi johtaja nähdään liian usein supersankarina, joka kaikkivoipaisuudellaan ratkaisee organisaation haasteet. Toisena se, että hän ei tukea tarvitse vaan pärjää omillaan. Kolmannen myytin mukaan uusi tehtävä ei ole iso muutos. Myös itse 100 päivää pidämme myyttien myyttinä, mm. siihen liittyen, onko etsikkoajan pituus juuri 100 päivää.

Läsnäolijoiden kokemukset ja huomiot peilasivat hyvin kirjassa laajasti avaamiamme ajatuksia.  Oli sitten kyse itselle sopivaan tehtävään ryhtymisestä, johtajan perehdytyksestä, ajan ottamisesta tehtävän alussa tai oman johtoryhmän luottamuksen rakentamisesta.

Ohessa muutama keskustelussa esille noussut ajatus:

  1. Johtaja toimii aina ihmistensä kautta: Vaikutus omaan tiimiin ja koko henkilöstöön ratkaisee kaiken. Itsestään selvää johtajalle – mutta unohtuuko kuitenkin joskus?
  2. Myös kokeneen johtajan on tärkeä erityisesti keskittyä ja pysähtyä aloittaessaan uutta tehtävää: Millainen johtaja olen, mikä tilanne on, mitä juuri nyt tarvitaan, miten voin itse kehittyä ja uudistua tässä tilanteessa?
  3. ”Kunpa olisin saanut lukea tämän kirjan jo 20 vuotta sitten, kun aloitin ensimmäisessä johtajan tehtävässäni.”  ”Tätä kirjaa olen odottanut.”

Jännityksellä ja innolla jäämme odottamaan julkkareissa kirjansa saaneiden palautetta. Ja toki kaikkien muidenkin kirjan lukeneiden viestejä.